Πότε αυξάνεται η μυϊκή υπερτροφία

Η παρατεταμένη μυϊκή συστολή είναι ο καλύτερος τρόπος για να αυξήσουμε το μέγεθος των μυών.

Ο ρυθμός πρωτεϊνοσύνθεσης είναι υψηλότερος κατά τις αργές επαναλήψεις. Η μεγιστοποίηση του χρόνου που ο μυς βρίσκεται υπό πίεση είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναπτυχθούν οι μύες. Ωστόσο, λόγω της σημασίας που έχει νευρικός έλεγχος, οι αργές επαναλήψεις δεν αποτελούν την καλύτερη μέθοδο προπόνησης για να αυξήσουμε τη δύναμη μας, ιδίως όταν ο αθλούμενος δεν είναι αρχάριος.

Προτεινόμενα άρθα
Πρόσφατες δημοσιέυσεις